Från idé till verklighet  - Gyllerup Design
Balktrappa
En stilig trappa, som kan tillverkas i rak trappa, L-trappa och U-trappa